Soustředění mládeže

Klub NEPTUN pořádá každoročně soustředění mládeže za účelem výcviku mladých potápěčů.

Výcvik je zaměřen na přípravu dýchacích přístrojů, žaketů a procvičování si signálů pod vodou.

Dále pak na procvičování dovedností při potápění pod vodou (do 5 m, do 10 m, …)

Veškerá tato činnost a výcvik je prováděn pod vedením vyškoleného instruktora.

Procvičují se znalosti teorie potápění formou diskuse a testů.

Trénuje se plavání s výstrojí na hladině na větší vzdálenosti dle vyspělosti potápěče.

Opakují se dovednosti při záchraně tonoucího a podání první pomoci při úrazech jak pod vodou, tak při úrazech obecně.

V ostatním čase se provádí sportovní činnost (fotbal, volejbal, …) , vycházky do okolí…